Dlaczego niezbędne jest wykonanie ogniochronnych uszczelnień dylatacji?

Dylatacje są stosowane w konstrukcjach budowlanych w celu kompensowania rozszerzalności lub wzajemnych przesunięć poszczególnych elementów. Odpowiadają one np. za kompensację rozszerzalności termicznej części budynku. Ruch ten musi być uwzględniany podczas zastosowania systemów uszczelniania dylatacji. W przypadku, gdy nie zostaną one zamknięte, w razie pożaru dym i ogień mogą przedostać się do następnej strefy pożarowej lub dalszych części budynku. Dlatego tak ważny jest wybór właściwego systemu uszczelnienia dylatacji, dostosowanego do elementów budowlanych oraz zamontowanie go w fachowy sposób.

PYRO-SAFE Dylatacja EI 120

dylatacja

Prosty w zastosowaniu system uszczelniania szczelin dylatacyjnych do szerokości 100 mm, składający się z płyt z włókien mineralnych oraz pęczniejącej powłoki ogniochronnej. Klasa odporności ogniowej EI 120 (R120) , F2,0

Zastosowania:

Uszczelnienie poziomych i pionowych szczelin dylatacyjnych pomiędzy elementami budowlanymi, pomiędzy ścianami masywnymi oraz między ścianami masywnymi a stropami, do szerokości ≥ 10 mm.

Właściwości ogniochronne:

Spełnia wymagania dla klasy odporności ogniowej EI 120 zgodnie z EN 13501-2

Aprobata techniczna:

Dopuszczenie Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (DIBt), Berlin. Europejska ocena techniczna ETA-13/0543

Dopuszczalne wymiary:

Szerokości dylatacji ≥ 10 mm

Cechy:

Nieprzepuszczający ognia i dymu materiał pęczniejący w przypadku pożaru, potwierdzona skuteczność działania PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1 po 30 latach.

Wskazówki dotyczące instalacji:

W przypadku montażu przy stropach, system może być stosowany również do szczelin dylatacyjnych, których obrzeża są wykonane z profilów stalowych o grubości ≥ 10 mm.

 

System PYRO-SAFE Dylatacja polega na uszczelnianiu szczelin pomiędzy ścianami, i stropami wykonanymi z cegły, betonu lub gazobetonu przy pomocy pasków z płyt z wełny mineralnej bądź luźnej wełny mineralnej (wełna mineralna specjalistyczna > 1000°C) z zastosowaniem farby pęczniejącej PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1 lub z masy PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 3

System jest odporny na starzenie się, nie przepuszcza ognia i dymu oraz jest neutralny dla środowiska. Istnieje możliwość uszczelnienia dylatacji narażonych na działanie wilgotności, warunków atmosferycznych oraz ulegających drganiom lub naprężeniom mechanicznym.

Ze względów estetycznych dylatacja może być osłonięta listwami drewnianymi, stalowymi, aluminiowymi lub z tworzyw sztucznych.

Zaletę jest fakt, iż w przypadku pożaru powłoka ogniochronna wiąże gazy Cl2.

 

Schemat wykonania uszczelniania dylatacji o szer. 20 ~100 mm.

Uszczelnione dylatację o szerokości 20 ~ 100 mm pokazano na rysunku

dylatacja100

b= 20 -100 mm, d>150mm, t>100mm, s = 1-2mm

(tj.grubość „s” powłoki po wyschnięciu powinna wynosić 1 – 2 mm)

1 – ściana lub strop z cegły, betonu zwykłego lub gazobetonu;

2 – płyty z wełny mineralnej;

3 – powłoka z farby FLAMMOPLAST KS 1;

4 – powłoka z farby FLAMMOPLAST KS 1

 

Schemat wykonania uszczelniania dylatacji o szer. <20mm.

Uszczelnioną dylatację o szerokości nie większej niż 20 mm pokazano na rysunku

dyletacja20

b<20mm, d>150mm, t>100mm, s = 1-2mm

(tj.grubość „s” powłoki po wyschnięciu powinna wynosić 1 – 2 mm)

1 – ściana lub strop z cegły, betonu zwykłego lub gazobetonu;

2 – upchnięta wełna mineralna luzem;

3 – powłoka z farby FLAMMOPLAST KS 1 lub szpachlówki FLAMMOPLAST KS 3

 

Zużycia: 

warstwy suchej przy grubości zużycie
1000 µm (1,0 mm) ok. 2,0 kg/m2
1500 µm (1,5 mm) ok. 3,0 kg/m2
2000 µm (2,0 mm) ok. 4,0 kg/m2

 

Do pobrania:

Informacje o systemach:

Aprobaty techniczne:

 


FARBY I MASY OGNIOCHRONNE DO DYLATACJI

– informacje produktowe

 

FARBA PĘCZNIEJĄCA FLAMMPLAST KS 1

Ognioodporna powłoka pęczniejąca

ks1

 

Zakres stosowania:

Stosowana w wewnętrznych suchych pomieszczeniach pęczniejąca dyspersja wodna do przeciwpożarowego zabezpieczenia przejść instalacyjnych kabli i rur, uszczelnienia szczelin dylatacyjnych oraz zabezpieczenia elementów budowlanych (podwyższenie klasy odporności ogniowej stropów betonowych). Stosowana również do przeciwpożarowego zabezpieczenia tras kablowych zainstalowanych w wewnętrznych suchych pomieszczeniach przed rozprzestrzenianiem się płomienia oraz działania ognia z zewnątrz.

Właściwości:

Bezrozpuszczalnikowa, wolna od związków halogenowych.

Wskazania dotyczące aplikacji:

  • Przed rozpoczęciem prac farbę należy dokładnie wymieszać
  • Powierzchnia aplikacji musi być sucha oraz wolna od zanieczyszczeń i tłuszczów.
  • Nanoszenie farby może odbywać się za pomocą pędzla, wałka lub metodą natryskową przy pomocy urządzenia natryskowego „Airless”
  • Aplikacja natryskiem (średnica dyszy > 0,019’’ = 0,48 mm) wymieszać z dodatkiem 2% wody

Magazynowanie:

Chronić przed mrozem
Przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach (+ 5°C do + 25°C)

MASA PĘCZNIEJĄCA FLAMMPLAST KS 3

Ogniochronna pęczniejąca masa szpachlowa

ks3

 

Zakres stosowania:

Stosowana w wewnętrznych suchych pomieszczeniach pęczniejąca masa szpachlowa na bazie dyspersji wodnej do przeciwpożarowego zabezpieczenia przejść instalacyjnych kabli i rur oraz przejść mieszanych, uszczelnienia szczelin dylatacyjnych.

Właściwości:

Bezrozpuszczalnikowa, wolna od związków halogenowych.

Wskazania dotyczące aplikacji:

  • Przed rozpoczęciem prac farbę należy dokładnie wymieszać
  • Powierzchnia aplikacji musi być sucha oraz wolna od zanieczyszczeń i tłuszczów.
  • Nanoszenie farby może odbywać się za pomocą pędzla, wałka lub metodą natryskową przy pomocy urządzenia natryskowego „Airless”
  • Aplikacja natryskiem (średnica dyszy > 0,019’’ = 0,48 mm) wymieszać z dodatkiem 2% wody

Magazynowanie

Chronić przed mrozem
Przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach (+ 5°C do + 25°C)

 

Szczegółowych informacji technicznych i handlowych
udziela Tomasz Szcześniak tel.kom. 602-17-60-33