Dlaczego nie można zrezygnować z przegród p/poż?

Niezamknięte otwory instalacyjne są jednym z najsłabszych punktów ochrony przeciwpożarowej budynków. Niezabezpieczone przepusty w ciągu niewielu sekund powodują przejście ognia i dymu do następnej strefy pożarowej lub następnej części budynku. Dlatego tak ważny jest wybór właściwego systemu przejść instalacyjnych dostosowanego do przeprowadzanych mediów oraz materiału budowlanego jak również zamontowanie ich w fachowy sposób.

PYRO-SAFE Uniwersalna przegroda kombinowana

(przejścia instalacyjne)

foto_przegroda_uniwersalna2

Uniwersalny system przegród z płyt z włókien mineralnych oraz powłoki pęczniejącej pod wpływem temperatury, dla kabli i przewodów wszelkiego rodzaju, jak również dla rur palnych i niepalnych.

Zastosowania:

Wysokiej jakości system przegród dla przejść instalacyjnych przez ściany masywne, lekkie ściany działowe i stropy.

Właściwości ogniochronne:

Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej do 2 godziny (EI60 lub EI120.)

Aprobaty techniczne:

Sprawdzone i dopuszczone do stosowania zgodnie z normami krajowymi i międzynarodowymi, jak np.: DIN 4102, EN 1366 i BS 476, inne normy na życzenie

Chronione typy materiałów:

Kable i przewody elektryczne wszystkich rodzajów i przekrojów, światłowody, zespoły kablowe i konstrukcje kablowe oraz rury palne i niepalne.

Cechy:

Nie przepuszcza ognia i dymu, odcina pomieszczenie, odporny na pryskającą wodę, udowodniona skuteczność nawet po 30 latach.

Zabezpieczanie już wykonanych instalacji:

Zabezpieczenie już zainstalowanych kabli i przewodów w sposób zgodny z aprobatą techniczną jest możliwe w dowolnym czasie, z użyciem prostych narzędzi.

Wymagania dla otworów przejść przed montażem:

Brak w przypadku ścian i stropów masywnych. Możliwy również montaż w lekkich ścianach działowych o konstrukcji szkieletowej. Przed montażem w lekkich ścianach działowych o konstrukcji szkieletowej ewentualnie konieczne jest zabezpieczenie ościeży otworów w sposób zgodny z aprobatą.

 

Do pobrania:

Informacje o systemach

Aprobaty techniczne:

 

Zapewnia zabezpieczenie w klasach odporności ogniowej EI60 lub EI120.

 

Przez proponowany przepust przechodzić mogą jednocześnie:

– kable wszystkich rodzajów i wymiarów wraz z ich konstrukcjami nośnymi takimi jak drabinki lub korytka kablowe wykonane z aluminium, stali lub tworzyw sztucznych

– wiązki kablowe

– wszystkie rodzaje rur z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej Ø<160mm i grubości ścianek zgodnie z PN

– pojedyncze rurki z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej do Ø<15 mm przeznaczone do celów sterowniczych

– rury niepalne:

* stalowe, żeliwne: Ø<168,3 mm

* miedziane: Ø<88,9 mm

Przegroda nieprzepuszczalna dla ognia i dymu, odporna na starzenie, nietoksyczna, zdolna do przenoszenia ruchów, neutralna dla środowiska, możliwość łatwego przeprowadzania dodatkowych instalacji. W przypadku pożaru, powłoka ogniochronna wiąże gazy Cl2.

 

Zużycia:

Klasa zabezpieczenia Grubość warstwy suchej Zużycie materiału
EI 60 >700 µm (0,7 mm) ok.1,4 kg/m2
EI 120 >1000 µm (1,0 mm) ok.2,0 kg/m2

 


 

FARBY I MASY OGNIOCHRONNE

DO PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

– informacje produktowe

FARBA PĘCZNIEJĄCA FLAMMPLAST KS 1

Ognioodporna powłoka pęczniejąca

ks1

Zakres stosowania:

Stosowana w wewnętrznych suchych pomieszczeniach pęczniejąca dyspersja wodna do przeciwpożarowego zabezpieczenia przejść instalacyjnych kabli i rur, uszczelnienia szczelin dylatacyjnych oraz zabezpieczenia elementów budowlanych (podwyższenie klasy odporności ogniowej stropów betonowych). Stosowana również do przeciwpożarowego zabezpieczenia tras kablowych zainstalowanych w wewnętrznych suchych pomieszczeniach przed rozprzestrzenianiem się płomienia oraz działania ognia z zewnątrz.

Właściwości:

Bezrozpuszczalnikowa, wolna od związków halogenowych.

Wskazania dotyczące aplikacji:

  • Przed rozpoczęciem prac farbę należy dokładnie wymieszać
  • Powierzchnia aplikacji musi być sucha oraz wolna od zanieczyszczeń i tłuszczów.
  • Nanoszenie farby może odbywać się za pomocą pędzla, wałka lub metodą natryskową przy pomocy urządzenia natryskowego „Airless”
  • Aplikacja natryskiem (średnica dyszy > 0,019’’ = 0,48 mm) wymieszać z dodatkiem 2% wody

Magazynowanie:

Chronić przed mrozem
Przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach (+ 5°C do + 25°C)

MASA PĘCZNIEJĄCA FLAMMPLAST KS 3

Ogniochronna pęczniejąca masa szpachlowa

ks3

Zakres stosowania:

Stosowana w wewnętrznych suchych pomieszczeniach pęczniejąca masa szpachlowa na bazie dyspersji wodnej do przeciwpożarowego zabezpieczenia przejść instalacyjnych kabli i rur oraz przejść mieszanych, uszczelnienia szczelin dylatacyjnych.

Właściwości:

Bezrozpuszczalnikowa, wolna od związków halogenowych.

Wskazania dotyczące aplikacji:

  • Przed rozpoczęciem prac farbę należy dokładnie wymieszać
  • Powierzchnia aplikacji musi być sucha oraz wolna od zanieczyszczeń i tłuszczów.
  • Nanoszenie farby może odbywać się za pomocą pędzla, wałka lub metodą natryskową przy pomocy urządzenia natryskowego „Airless”
  • Aplikacja natryskiem (średnica dyszy > 0,019’’ = 0,48 mm) wymieszać z dodatkiem 2% wody

Magazynowanie

Chronić przed mrozem
Przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach (+ 5°C do + 25°C)

 

Tabela zużycia taśmy pęczniejącej DG CRF

 

Szczegółowych informacji technicznych i handlowych
udziela Tomasz Szcześniak tel.kom. 602-17-60-33