Dlaczego należy chronić kable przed pożarem?

Kable mogą zapalić się w wyniku zwarcia lub zewnętrznego źródła ciepła. Niezabezpieczone kable powodują szybkie rozprzestrzenienie się ognia. Podczas spalania się izolacji kabli wydzielają się bardzo toksyczne substancje. Odpowiedni system ochrony przeciwpożarowej zapobiega w sposób efektywny rozprzestrzenianiu się pożaru.

PYRO-SAFE

Przeciwpożarowe zabezpieczenie kabli i ciągów kablowych

KABLE

Ochronne farby dyspersyjne Powłoki zapobiegają rozprzestrzenianiu się płomienia po zespołach kablowych.

1)  PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1
Bez rozpuszczalników, częściowo pochłania powstające gazy HCl, nie powoduje grzania się kabli. Potwierdzona skuteczność po 30 latach eksploatacji.

2) PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A
Bez rozpuszczalników, nie powoduje grzania się kabli, odporna na wilgoć, mróz, skraplającą się wodę, promieniowanie ultrafioletowe oraz oleje i szereg substancji chemicznych.

 

Zastosowania:

Uniwersalne farby ochronne do kabli i konstrukcji kablowych, przeznaczone do kabli ułożonych poziomo lub pionowo, zapobiegające rozprzestrzenianiu się płomienia w przypadku pożaru zewnętrznego

Właściwości ogniochronne:

Ochrona kabli do 40 minut zgodnie z EN 60332-3

Aprobata techniczna:

Sprawdzone i dopuszczone zgodnie z normami krajowymi i międzynarodowymi, np.: IEC 60332-3-22, EN 60332-3-22 i FM 3971, SOLAS, inne normy na życzenie

Chronione typy materiałów:

Wszystkie typy kabli, zespołów i tras kablowych.

Cechy:

PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1
Bez rozpuszczalników, częściowo pochłania powstające gazy HCl, nie powoduje grzania się kabli. Potwierdzona skuteczność po 30 latach eksploatacji.
PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A
Bez rozpuszczalników, nie powoduje grzania się kabli, odpornona na wilgoć, mróz, skraplającą się wodę, promieniowanie ultrafioletowe oraz oleje i szereg substancji chemicznych.

Zabezpieczanie już wykonanych instalacji:

Naprawa i uzupełnienie powłok jest możliwe w dowolnym momencie.

 

Do pobrania:

Informacje o systemach:

Aprobaty techniczne:

 


FARBY OGNIOCHRONNE NA KABLE

– informacje produktowe

 

FARBA PĘCZNIEJĄCA FLAMMPLAST KS 1

Ognioodporna powłoka pęczniejąca

ks1

 

Zakres stosowania:

Stosowana w wewnętrznych suchych pomieszczeniach pęczniejąca dyspersja wodna do przeciwpożarowego zabezpieczenia przejść instalacyjnych kabli i rur, uszczelnienia szczelin dylatacyjnych oraz zabezpieczenia elementów budowlanych (podwyższenie klasy odporności ogniowej stropów betonowych). Stosowana również do przeciwpożarowego zabezpieczenia tras kablowych zainstalowanych w wewnętrznych suchych pomieszczeniach przed rozprzestrzenianiem się płomienia oraz działania ognia z zewnątrz.

Właściwości:

Bezrozpuszczalnikowa, wolna od związków halogenowych.

Wskazania dotyczące aplikacji:

  • Przed rozpoczęciem prac farbę należy dokładnie wymieszać
  • Powierzchnia aplikacji musi być sucha oraz wolna od zanieczyszczeń i tłuszczów.
  • Nanoszenie farby może odbywać się za pomocą pędzla, wałka lub metodą natryskową przy pomocy urządzenia natryskowego „Airless”
  • Aplikacja natryskiem (średnica dyszy > 0,019’’ = 0,48 mm) wymieszać z dodatkiem 2% wody

Magazynowanie:

Chronić przed mrozem
Przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach (+ 5°C do + 25°C)

Zużycie przy zabezpieczeniu kabli i ciągów kablowych:

Grubość
warstwy suchej
Grubość
warstwy mokrej
Zużycie
ok. 500 µm 800 – 900 µm
(jednokrotny natrysk)
1,0 kg/m²

 

PYRO-SAFE  FLAMMOTECT-A

Ognioodporna powłoka o działaniu endotermicznym

a

 

Zakres stosowania:

Stosowana w wewnętrznych suchych pomieszczeniach pęczniejąca dyspersja wodna do przeciwpożarowego zabezpieczenia przejść instalacyjnych kabli i rur, uszczelnienia szczelin dylatacyjnych oraz zabezpieczenia elementów budowlanych (podwyższenie klasy odporności ogniowej stropów betonowych). Stosowana również do przeciwpożarowego zabezpieczenia tras kablowych zainstalowanych w wewnętrznych suchych pomieszczeniach przed rozprzestrzenianiem się płomienia oraz działania ognia z zewnątrz.

Właściwości:

Bezrozpuszczalnikowa, wolna od związków halogenowych.

Wskazania dotyczące aplikacji:

  • Przed rozpoczęciem prac farbę należy dokładnie wymieszać
  • Powierzchnia aplikacji musi być sucha oraz wolna od zanieczyszczeń i tłuszczów.
  • Nanoszenie farby może odbywać się za pomocą pędzla, wałka lub metodą natryskową przy pomocy urządzenia natryskowego „Airless”
  • Aplikacja natryskiem (średnica dyszy > 0,019’’ = 0,48 mm) wymieszać z dodatkiem 2% wody

Magazynowanie:

Chronić przed mrozem
Przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach (+ 5°C do + 25°C)

Zużycie przy zabezpieczeniu kabli i ciągów kablowych:

Grubość
warstwy suchej
Grubość
warstwy mokrej
Zużycie
ok. 500 µm 800 – 900 µm
(jednokrotny natrysk)
1,0 kg/m²

 

 

Uwaga: Zgodnie z Deklaracją Producenta nie ma przeciwwskazań do zastosowania PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A oraz PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1 na kable pokryte polietylenem (PE)

 

Szczegółowych informacji  technicznych i handlowych
udziela Tomasz Szcześniak tel.kom. 602-17-60-33