Dlaczego zabezpieczenie konstrukcji stalowych?

Elementy konstrukcji stalowych tracą swoją nośność od temperatury ok. 500°C. W zależności od intensywności nagrzewania konstrukcji utrata nośności następuje już po kilku minutach pożaru. Zabezpieczenie konstrukcji stalowych pęczniejącą farbą ogniochronną lub natryskiem powoduje wydłużenie czasu nagrzewania się elementów konstrukcji stalowej do utraty jej nośności przez czas wymagany klasą odporności ogniowej.

 

PYRO-SAFE Flammoplast SP-A2

Ochrona konstrukcji stalowych

stal

Reakcyjny system ochrony przeciwpożarowej na bazie wody dla słupów, dźwigarów i konstrukcji szkieletowych (profile otwarte i zamknięte) ze stali.

Zastosowania:

Systemy ochrony przeciwpożarowej dla podpór, dźwigarów i konstrukcji szkieletowych (profile otwarte i zamknięte) ze stali (więcej informacji na żądanie). Zastosowanie wewnątrz oraz w zadaszonych halach.

Właściwości ogniochronne:

utrzymanie nośności do 90 minut

Aprobata techniczna:

Sprawdzone i dopuszczone zgodnie z normami krajowymi i międzynarodowymi, np.: EN 13381-4, GOST i CSN , inne normy na życzenie

Cechy:

Uniwersalna wodna farba tworząca powłokę piankową przy wysokiej temperaturze, nietoksyczna, niezawierająca rozpuszczalników.

Zabezpieczanie już wykonanych instalacji:

Możliwe w sposób bezproblemowy w dowolnym czasie, zgodnie z aprobatą.

Instalacja i aplikacja:

PYRO-SAFE Flammoplast SP-A2 można nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową (airless).

 

Do pobrania:

Informacje o systemach:

Aprobaty techniczne:


 

FARBY OGNIOCHRONNE ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STALOWYCH – informacje produktowe

 

FARBA PĘCZNIEJĄCA FLAMMPLAST SP-A2

Farba pęczniejąca do przeciwpożarowego zabezpieczenia konstrukcji stalowych.

 

sp-a2

 

 

Zakres stosowania:

Pęczniejąca dyspersja wodna stosowana do przeciwpożarowego zabezpieczenia konstrukcji stalowych, słupów, belek oraz kratownic o profilach otwartych i zamkniętych wewnątrz obiektów.

Wskazania dotyczące aplikacji:

  • Powierzchnia aplikacji musi być wolna od zanieczyszczeń i luźnych starych powłok.
  • Przed rozpoczęciem prac farbę należy dokładnie wymieszać.
  • Nanoszenie farby może odbywać się za pomocą pędzla, wałka lub metodą natryskową przy pomocy urządzenia natryskowego „Airless” (średnica dyszy > 0,019’’ = 0,48 mm) lub sprężonym powietrzem (średnica dyszy ≥ 3,5 mm)

Magazynowanie:

Chronić przed mrozem
Przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach (+ 5°C do + 25°C)

 

Szczegółowych informacji  technicznych i handlowych
udziela Tomasz Szcześniak tel.kom. 602-17-60-33